Hlavní obsah

odrovnat

Dokonavé sloveso

  1. koho/co (vyřídit) destroy sb/sth(zapůsobit) blow sb away
  2. koho (zabít) do sb inAmE, slang. hit sb