Hlavní obsah

state [steɪt]

Podstatné jméno

  1. stát země
  2. the States hovor.Státy, Spojené státy USA
  3. of sth/sb stav čeho/kohostate of emergencystav ohrožení, mimořádný stavstate of weightlessnessstav beztížefinancial statefinanční situace
  4. skupenství, fáze, stadium

Přídavné jméno

  • státní státem vlastněný či spravovanýBrE state schoolstátní školastate examstátní zkouška, státnice

Vyskytuje se v

disrepair: in (a state of) disrepairve špatném stavu, zchátralý budova ap., v rozkladu

repair: (state of) repairzachovalost stupeň, (dobrý) stav, udržovanost

state: the StatesStáty, Spojené státy USA

stutter: stutter (along)zadrhávat (se) diskuse, proces ap., trhaně se pohybovat

Baltic: Baltic statespobaltské státy

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

centennial: Centennial stateColorado oficiální přezdívka státu

church: separation of church and stateoddělení církve od státu

clear: clear across the statepřes celý stát

contiguous: 48 contiguous states48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje

decomposition: in an advanced state of decompositionv pokročilém stadiu rozkladu

emergency: state of emergencymimořádný stav, stav nouze

enterprise: ekon. state(-owned) enterprisestátní podnik

equation: equation of statestavová rovnice

equilibrium: state of equilibriumrovnovážný stav

health: state of healthzdravotní stav

minister: minister of statenáměstek ministra

neighbour: neighbour statessousední státy

non-member: non-member statenečlenský stát

otherwise: unless otherwise statedpokud není uvedeno jinak

regulated: state-regulated economystátem řízená ekonomika

secretary: First Secretary of Stateprvní náměstek předsedy vlády

sunshine: přen. Sunshine StateFlorida

unless: unless otherwise statednení-li uvedeno jinak

vegetative: med. persistent vegetative stateapalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní koma

war: state of warválečný stav

welfare: ekon. welfare statestát blahobytu, sociální stát

line: state linestátní hranice

supervision: under the supervision of statepod dohledem státu

beztíže: zero gravity, (state of) weightlessnessstav beztíže

činitel: public officer, státní state officialveřejný činitel

členský: EU member statesčlenské státy EU

ministerstvo: Ministry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Departmentministerstvo zahraničních věcí

plynný: in gaseous state (of matter)v plynném skupenství

podnik: state/national/private enterprisestátní/národní/soukromý podnik

příspěvkový: state-funded institutionpříspěvková organizace

rovnovážný: (state of) equilibriumrovnovážný stav

rozpočet: balanced/deficit/surplus/state budgetekon. vyrovnaný/schodkový/přebytkový/státní rozpočet

schodek: state budget deficitschodek státního rozpočtu

skupenství: gaseous/liquid/solid stateplynné/kapalné/pevné skupenství

sociální: welfare statesociální stát

správa: state administration, zaměstnání ap. public servicestátní správa

stát: EU member statesčlenské státy EU

statek: state farmstátní statek

státní: state borderstátní hranice

stav: state of weightlessness, zero gravitystav beztíže

tuhý: solid state (of matter)tuhé skupenství

úředník: civil servant, řídící state officialstátní úředník

vyznamenání: military/state decorationvojenské/státní vyznamenání

zastupitelství: úřad state attorney's office, (public) prosecutor's officepráv. státní zastupitelství

zdravotní: state of healthzdravotní stav

být: be able, be in a fit state to do sthbýt s to

původní: restore sth to its original statevrátit co do původního stavu

šok: be in (a state of) shockbýt v šoku

šokový: state of shockmed. šokový stav

území: state territorystátní území

zachovat: keep sth in its original statezachovat co v původním stavu

slyšet: declare officially/publicly, statenechat/dát se slyšet prohlásit