Hlavní obsah

emergency [ɪˈmɜːdʒənsɪ]

Podstatné jméno-ie-

  • mimořádná událost, naléhavý případ, stav nouzeThis is an emergency!Je to velice naléhavé. nouzová situace ap.emergency stopnouzové (za)brzdění v autě ap.emergency vehiclezásahové vozidlostate of emergencymimořádný stav, stav nouze

Přídavné jméno

  • nouzový, havarijní, krizovýemergency power unitzáložní zdroj (energie)emergency meetingmimořádné zasedáníemergency exitnouzový východemergency landingnouzové přistáníemergency committeekrizový štábemergency roomoddělení pohotovosti lékařské, pohotovost oddělení

Vyskytuje se v

case: in case of emergencyv případě nepředvídané události

detour: AmE (emergency) detour routeobjízdná trasa při uzavírce ap.

distribution: emergency food distributionnouzové přidělování potravin

exit: emergency exitnouzový východ

landing: emergency landingnouzové přistání

state: state of emergencystav ohrožení, mimořádný stav

wartime: wartime emergencyválečný stav nouze

asistent: (nouzový) brzdový asistent(emergency) brake assist

brzda: záchranná brzdaemergency cord, BrE communication cord

krizový: krizový štábemergency committee

naléhavý: naléhavý případemergency

nouzový: nouzové přistáníemergency landing, s poškozením letounu crash landing, kvůli poruše ap. forced landing

nouzový: nouzový východemergency exit, požární fire door

odstavný: dopr. odstavný pruhemergency lane, breakdown lane, BrE též hard shoulder

přistání: nouzové přistáníemergency landing, havarijní crash-landing

ruční: ruční brzdaBrE handbrake, parking/AmE emergency brake

schodiště: požární schodiště nouzovéfire escape, escape stair, emergency staircase

stav: výjimečný stavstate of emergency

tísňový: tísňové voláníemergency/distress call

únikový: únikový východemergency exit

volání: tísňové/místní voláníemergency/local call

východ: hlavní/nouzový východmain/emergency exit

záchranný: záchranná brzda ve vlaku ap.BrE communication cord, hl. AmE emergency brake