Hlavní obsah

exit [ˈegzɪt or ˈeksɪt]

Podstatné jméno

  1. východ z budovy ap.No exit!Pouze vstup. nápisemergency exitnouzový východ
  2. výjezd, sjezd z dálnice ap.
  3. form.odchod, výjezd ze země ap.

Sloveso

  • from sth form. odejít, vyjít odkud, opustit coexit woundprůstřel, výstřel otvor, kudy střela opustí tělo ap.

Vyskytuje se v

emergency: emergency exitnouzový východ

ramp: AmE exit rampdálniční výjezd

nouzový: emergency exit, požární fire doornouzový východ

sjezd: BrE slip road, AmE exit rampsjezd z dálnice

únikový: emergency exitúnikový východ

vízum: apply for an entry/exit/transit visa(za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízum

východ: main/emergency exithlavní/nouzový východ

exit: emergency exitnouzový východ