Hlavní obsah

emerging [ɪˈmɜːdʒɪŋ]

Vyskytuje se v

emerge: emerge victoriousvyjít (z boje) jako vítěz

surface: emerge on/from the surfacevyplout na hladinu/povrch

najevo: vyjít najevocome out, transpire, come to light, emerge

povrch: vynořit se na povrchemerge, come to the surface

ukázat se: Ukázalo se, že ...It emerged that ...

vynořit se: Slunce se vynořilo z mraků.Sun emerged from behind the clouds.

vyplynout: Jak vyplynulo z analýzy ...As emerged from the analysis ...