Hlavní obsah

dokud

Příslovce

  • as long as(pokud) so long as(zatímco) whilepo uvedených spojkách nesmí následovat tvar slovesa v budoucím časei v záporném kontextu po till a until musí být sloveso v kladném tvaruDokud jsem tu/tady budu já ...As long as I am here ...Dokud bude pršet ...As long as it rains ...dokud budu žítas long as I livePočkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.dokud ne ...until, till

Vyskytuje se v

potud: tak dlouho as long as, in so far aspokud - potud, dokud - potud

vyčkat: We will wait until ...Vyčkáme, až/dokud ...

přeskočit: Don't count your chickens before they are hatched.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

while: while you still candokud (ještě) můžeš

long: As long as it rains.Dokud bude pršet.

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

dokud: until, tilldokud ne ...