Hlavní obsah

dokud

Vyskytuje se v

potud: tak dlouho as long as, in so far aspokud - potud, dokud - potud

vyčkat: We will wait until ...Vyčkáme, až/dokud ...

přeskočit: Don't count your chickens before they are hatched.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

while: while you still candokud (ještě) můžeš

long: As long as it rains.Dokud bude pršet.

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

dokud: until, tilldokud ne ...