Hlavní obsah

want [wɒnt]

Sloveso

  1. sth from sb chtít, potřebovat co od koho vyžadovat, zamýšletI want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.Do you want ... ?(Ne)chcete ...? nabídnutí
  2. požadovat omluvu ap.
  3. you want to hovor.měl bys(te)vyjádření doporučení

Podstatné jméno

  1. of sth form. nedostatek čeho, nouze o cobe in want of sthnutně potřebovat co
  2. form.bída
  3. wants potřeby, požadavkywants listseznam toho, co je třeba (udělat)

Vyskytuje se v

part: nechtít mít nic společného s čímwant no part of sth

want: měl bys(te)you want to

closing: Na závěr/Závěrem chci ...In closing I want to ...

wanted: nejhledanější zločincithe most wanted criminals

all: Chceš to vůbec?Do you want it at all?

do: Nechtějí pracovat.They don't want to work.

either: Nechci ani jeden.I don't want either.

if: Kdybych to chtěl, koupil bych to.If I wanted it I would buy it.

it: Ne že bych tam nechtěl být.It's not that I don't want to be there.

see: Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.The boss wants to see you.

that: Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?You wanted to talk to me. Why was that?

what: Co chceš?What do you want?

which: Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.You can take which you want.

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.

whom: Chci poslat telegram. – Komu?I want to send a telegram. – To whom?

wanting: nesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat, mít nedostatkybe found wanting

chtěný: chtěné dítěwanted child

nedostatek: pro nedostatek penězfor want of money

nedostávat se: komu/čemu se nedostává čehosb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sth

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

hledat: Hledá ho policie.He is wanted (by the police)., The police are after him.

chtít: Co ode mne chcete?What do you want from me?

jaký: Jaký chceš?Which one do you want?

kam: Chodím si, kam chci.I go wherever I want.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

omluvit se: Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

telefon: Máš telefon.There's a phone call for you., You are wanted on the phone.

všechen, všechna, všechno: všechno, co chcešanything you want

vzkazovat: Vzkazuje vám, že ...He asked/wanted me to tell you that ...

vzpomenout (si): Můžeš mít, na co si vzpomeneš.You can have anything you want.

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it