Hlavní obsah

business [ˈbɪznɪs]

Podstatné jméno

  1. podnikání obecně, obchod, obchodní činnostHow's business?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?run a businesspodnikat, vést podnik
  2. obchody, prodejBusiness is good.Obchody jdou dobře.
  3. podnik, firma, společnostfamily businessrodinný podnikbusiness addressfiremní adresa
  4. práce, služební/obchodní záležitost(i)I'm here on business.Jsem tady služebně.business tripslužební cesta
  5. odvětví, obor (podnikání), branžehotel businesshoteliérstvífashion businessmódní průmysl
  6. přen.starost, práce, povinnostgo about one's businessjít si po své práci
  7. záležitost, věc důležitáIt's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.

Vyskytuje se v

funny: nekalost(i), podvod(y)funny business

address: adresa (sídla) firmy, obchodní adresabusiness address

administration: magistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringuMaster of Business Administration MBA

associate: obchodní společníkbusiness associate

business card: vizitkář pouzdro ap.business card holder

business person: podnikatelé, byznysmeni, obchodnícibusiness people

clandestine: tajné/černé obchody, obchody na černoclandestine business

conduct: podnikat, provozovat podnikání, dělat obchodyconduct business

core: hlavní činnost/obor podnikání firmyekon. core business

correspondence: obchodní korespondenceekon. business correspondence

cycle: hospodářský cyklusekon. business cycle

district: obchodní/nákupní čtvrťbusiness/shopping district

get down to: jít (přímo) k věci/na věcget down to business

letter: obchodní dopisbusiness letter

line: předmět/obor podnikáníline of business

lunch: pracovní obědworking/business lunch

paper: obchodní listinybusiness papers

place: místo podnikání, provozovna, sídlo podnikuplace of business

plan: podnikatelský/obchodní záměrekon. business plan

pleasure: Jste tady obchodně nebo za zábavou?Business or pleasure?

premise: provozovna, firemní prostory pro obchodní účelybusiness premises

real estate: realitní kancelář, realityreal estate agency/business/office

register: obchodní rejstříkekon. business register

risky: riskantní podnikrisky business/undertaking

rival: obchodní konkurentibusiness rivals

study: obchodní podnikání obor studiabusiness studies

suit: (pánský) oblek do zaměstnání ap.business suit

talk: mluvit obchodnětalk business

transact: provést obchodní transakci, uskutečnit obchodtransact business

transaction: výkon/provozování podnikánítransaction of business

trip: služební cestabusiness trip

unfair: nekalé obchodní praktikyunfair business practices

unfinished: resty, nevyřízené záležitosti, nedodělkyunfinished business

akademie: obchodní akademiebusiness college/school

cesta: služební cestabusiness trip

dělat: dělat obchody s kýmdo business with sb

duch: podnikatelský duchentrepreneurial spirit, osoby též business mind

jednání: obchodní jednánívyjednávání business negotiation(s), obchody business dealings

konina: koninyvylomeniny horseplay, tomfoolery, neplecha monkey business

korespondence: obchodní korespondencebusiness correspondence

lumpárna: lumpárnypodvody ap. monkey business, vylomeniny ap. mischief

obchod: dělat obchody s kýmdo business with sb

obchodně: obchodně zaměřenýbusiness-oriented

obchodní: obchodní dopisbusiness letter

otevírací: otevírací doba/hodinyopening/business hours, opening times

podnikání: ekon. drobné podnikánísmall business

provozní: provozní dobastroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hours

průmysl: zábavní průmyslentertainment industry, show business

přejít: přejít k věcigo to the point, get down to business

rejstřík: ekon. obchodní rejstříkbusiness/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companies

rest: restybacklog, nedodělky též arrears (of work), nevyřízené unfinished business

schůzka: obchodní/pracovní schůzkabusiness appointment

služební: služební cestabusiness trip

spojit: spojit povinnost se zábavoumix business with pleasure

společník: obchodní společníkbusiness partner/associate

věc: jít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

vyvíjet: vyvíjet činnostbe active, carry out activities, obchodní carry on business

zábavní: zábavní průmyslentertainment industry, show business

být: Co je ti po tom?It's none of your business!

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!

hledět: hledět si svéhomind one's own business

internet: obchod po internetue-business

jeho: To je jeho věc.That's his business.

nikdo: Do toho nikomu nic není.That's nobody's business.

partner: obchodní partnertrading partner, společník business associate

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

pracovně: Jsem zde pracovně.I'm here on business.

přivádět: Co vás sem přivádí?What brings you here?, What's your business here?

soukromě: Jsem tu soukromě.I'm here on private business.

starat se: Starej se o sebe. nepleť se do tohoMind your own business.

starost: To není tvoje starost!That's not your concern., do toho ti nic není That's not/none of your business.

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého.Mind your own business.

ujmout se: Já se toho ujmu.I will make it my business.

úmluva: mezinárodní/obchodní úmluvainternational/business convention

začít: začít podnikatstart a business

blázen: hovor. jako blázenlike crazy, utrácet, cpát se ap. like there's no tomorrow, velice rychle či dobře like nobody's business

hasit: Nehas, co tě nepálí.Mind your own business., Let sleeping dogs lie.

jít: jít si po svémgo about one's business

péče: Neměj péči! nestarej seMind your own business!

záležitost: plést se do cizích záležitostípoke one's nose into other people's business

business: obchodovat, dělat obchody s kýmdo business with sb