Hlavní obsah

společník

Vyskytuje se v

associate: business associateobchodní společník

companion: travelling companionspolečník na cestách

junior: junior partnermenšinový společník

partner: ekon. limited/special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

partner: ekon. unlimited/general partnerspolečník s ručením neomezeným, komplementář

special: ekon. special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

agreeable: with an agreeable companions milým společníkem