Hlavní obsah

právo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zákony ap.) law(právní systém) legal systemvyhlásit stanné právodeclare martial lawpráv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law
  2. (nárok) na co right, entitlement to sth(pravomoc) authorityNemáte právo ...You have no right to ...po právurightly, by right, (oprávněně) justlymít právo na cohave the right, be entitled to do sthbýt v právube in the rightlidská právahuman rightsvšechna práva vyhrazenaall rights reserved
  3. práva hovor.(nauka) (the) lawpráva hovor.(právní věda) form. jurisprudencepráva hovor.(fakulta) Faculty of Lawstudent právlaw student, student of law

Vyskytuje se v

autorský: práv. autorská práva k čemucopyright to sth

čerpání: zvláštní práva čerpáníSpecial Drawing Rights, SDR

dědický: dědické právoobor inheritance law, law of inheritance

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právUniversal Declaration of Human Rights

dispoziční: dispoziční právoright of disposal

hlasovací: hlasovací právovoting right, right of vote

chráněný: chráněný autorským zákonem/autorskými právycopyrighted, protected by copyright

lidský: lidská práva/bytosthuman rights/being

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

narušování: narušování právinfringement of rights

obchodní: obchodní zákoník/právocommercial code/law

podpisový: podpisové právoright/authority to sign

právem: plným právem udělat cobe justified in doing sth

přednostní: práv. přednostní právo na copriority right to sth

převod: převod právtransfer of rights

stanný: vyhlásit stanné právodeclare martial law

student: student práv/medicíny/uměnílaw/medical/art student

trestní: trestní právo/stíhánícriminal law/prosecution

upřít: upřít komu/čí právo na codeny sb's right to (do) sth

užívací: práv. užívací právoright of use

veto: uplatnit právo vetaexercise the veto

vlastnický: práv. vlastnické právo k čemuproprietary right, nárok title to sth

volební: volební právoright to vote, form. suffrage, franchise

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právouniversal suffrage

výběr: právo výběruright to choose

vyhradit: všechna práva vyhrazenaall rights reserved

výsadní: výsadní právoprivilege

vzdělání: právo na vzděláníright to education

právem: Jakým právem?By what right?

volba: mít právo volbyhave a right to choose

výhradní: výhradní právoexclusive right, užívání ap. též sole right

vzdát se: vzdát se všech právsurrender all rights

zakotvit: Základní práva jsou zakotvena v ústavě.Basic rights are protected by the constitution.

zastánce: zastánce lidských právhuman rights defender/advocate, defender of human rights