Hlavní obsah

právem

Vyskytuje se v

právo: právanauka (the) law, právní věda form. jurisprudence, fakulta Faculty of Law

autorský: práv. autorská práva k čemucopyright to sth

čerpání: zvláštní práva čerpáníSpecial Drawing Rights, SDR

dědický: dědické právoobor inheritance law, law of inheritance, nárok right of heritage, dědičné hereditary right

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právUniversal Declaration of Human Rights

dispoziční: dispoziční právoright of disposal

hlasovací: hlasovací právovoting right, right of vote

chráněný: chráněný autorským zákonem/autorskými právycopyrighted, protected by copyright

lidský: lidská práva/bytosthuman rights/being

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

narušování: narušování právinfringement of rights

obchodní: obchodní zákoník/právocommercial code/law

podpisový: podpisové právoright/authority to sign

přednostní: práv. přednostní právo na copriority right to sth, privilege to sth, na získání first refusal of sth

převod: převod právtransfer of rights

stanný: vyhlásit stanné právodeclare martial law

student: student práv/medicíny/uměnílaw/medical/art student

trestní: trestní právo/stíhánícriminal law/prosecution

upřít: upřít komu/čí právo na codeny sb's right to (do) sth

užívací: práv. užívací právoright of use

veto: uplatnit právo vetaexercise the veto

vlastnický: práv. vlastnické právo k čemuproprietary right, nárok title to sth

volební: volební právoright to vote, form. suffrage, franchise

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právouniversal suffrage

výběr: právo výběruright to choose

vyhradit: všechna práva vyhrazenaall rights reserved

výsadní: výsadní právoprivilege

volba: mít právo volbyhave a right to choose

výhradní: výhradní právoexclusive right, užívání ap. též sole right

vzdát se: vzdát se všech právsurrender all rights

vzdělání: právo na vzděláníright to education

zakotvit: Základní práva jsou zakotvena v ústavě.Basic rights are protected by the constitution.

zastánce: zastánce lidských právhuman rights defender/advocate, defender of human rights

abuse: porušování lidských právhuman rights abuse

activist: ochránci zvířat, bojovníci za práva zvířat, ochránci práv zvířatanimal rights activists

adjective: procesní právopráv. adjective law

administration: správní právopráv. administration law

alien: cizinecké právoalien law

animal rights: hnutí/bojovníci za práva zvířatanimal rights movement/activists

civil rights: kampaň za občanská právacivil rights campaign

company: firemní právo, zákon o (obchodních) společnostechpráv., ekon. company law

constitutional: ústavou zaručené právoconstitutional right

consumer: práva spotřebitelůconsumer rights

copyright: vlastník autorských právcopyright holder

counsel: právo na obhájcepráv. right to counsel

court: Evropský soud pro lidská právaEuropean Court of Human Rights

customary: zvykové právocustomary law

discretionary: diskreční pravomoci, právo jednat dle volného uváženípráv. discretionary powers

enforce: prosazovat právo/zákon, prosazovat/vynucovat dodržování zákonaenforce the law

enforcement: prosazování/prosazení práva, AmE policie, pořádkové složkylaw enforcement

entitle: mít právo na co, být oprávněn k čemube entitled (to do) sth

establish: nastolit právo a pořádekestablish law and order

exclusive: výhradní právaexclusive rights

freedom: právo nosit zbraň, volné nošení zbraněfreedom to bear arms

gay: práva homosexuálůgay rights

hereditary: dědické právohereditary right

homosexual: práva homosexuálůhomosexual rights

human rights: obránce lidských právhuman rights defender

inalienable: nezadatelné právo na coinalienable right to (do) sth

ineligible: nemít právo volitbe ineligible to vote

infringement: porušení autorských právinfringement of copyright

justification: plným právem, oprávněněwith justification

justified: být oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat cobe justified in doing sth

labour: pracovní právopráv. labour-law

law: zvykové právopráv. customary law

lawyer: rozvodový právník, odborník na rodinné právodivorce lawyer

legal: právní způsobilost, způsobilost k právům a úkonůmlegal capacity

nuisance: (po)rušení vlastnického práva/sousedských právpráv. private nuisance

patent: porušení patentových práv/patentové ochranypatent infringement

penal: trestní právo/soudpenal law/court

priority: přednostní právo, právo prioritypriority right

privacy: právo na soukromípráv. right of privacy

procedural: procesní právoprocedural law

property: majetkové právopráv. law of property

proprietary: vlastnická právaproprietary rights

proprietorial: vlastnická právaproprietorial rights

reserve: veškerá práva vyhrazenaall rights reserved

right: mít (morální) právo udělat cobe right to do sth

právem: plným právem udělat cobe justified in doing sth

Roman: římské právoRoman law

silence: právo nevypovídatpráv. right to/of silence

spousal: práva manželů, manželská právaspousal rights

succession: dědické právopráv. law of succession

suffrage: hnutí za volební právo ženwomen's suffrage movement

trample: pošlapat čí právatrample (on) the rights of sb

universal: všeobecné volební právouniversal suffrage

variety: práva k odrůděplant variety rights

vest: právní nárok, nezadatelná právapráv. vested rights