Hlavní obsah

hereditary [hɪˈredɪtərɪ or -trɪ]

Vyskytuje se v

taint: dědičný sklon, dědičné zatíženíhereditary taint

dědický: dědické právoobor inheritance law, law of inheritance, nárok right of heritage, dědičné hereditary right

šlechtický: šlechtický titultitle of nobility, dědičný hereditary title

titul: dědičný titulhereditary title

znak: biol. dědičné znakyhereditary characteristics

hereditary: dědické právohereditary right