Hlavní obsah

zakotvit

Vyskytuje se v

enshrine: be enshrined in sthbýt zakotven v čem zákoně ap.

anchor: come to anchorzakotvit

zakotvit: Basic rights are protected by the constitution.Základní práva jsou zakotvena v ústavě.