Hlavní obsah

cast [kɑːst]

Slovesopt&pp cast

  1. sb in sth dát roli komu v čem, obsadit koho ve filmu, hře ap.He's often cast as a baddie.Často hraje role padouchů.cast sb as sbobsadit koho do role koho
  2. sb as sth stavět koho do role koho, předvést, ukázat koho jak v určitém světlecast osf as sthstavět se do role koho, vydávat se za koho odborníka ap.
  3. kniž. cast one's eyes, cast a look at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled na koho/co
  4. sth vrhat, vrhnout co světlo, stín ap.cast netvrhací síť
  5. cast doubt on sthzpochybnit co, vyvolat pochybnosti ohledně čeho, vnést pochybnosti do čeho
  6. odevzdat hlas ve volbáchcast one's voteodvolit, odevzdat svůj hlas
  7. cast sb/sth ashorevyplavit koho/co (na břeh) mořecast lotslosovat
  8. cast (a fishing line) nahodit udici
  9. sth shodit co paroží, listí ap.
  10. sth (od)lít co odlitek

Vyskytuje se v

aspersion: cast aspersions on sb/sthočerňovat, pomlouvat koho/co

cast away: be cast awayztroskotat stát se trosečníkem

cast down: be cast downby sth kniž. být zdeptaný kým/čím

cast iron: cast-ironželezný, stoprocentní záruka, alibi ap.

cast iron: cast-ironlitinový

eye: cast one's eye over stpřelétnout očima co článek ap.

mind: cast one's mind back to sthvzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam

spell: cast a/one's spell on sbučarovat komu, okouzlit koho, zapůsobit na koho

all-star: all-star casthvězdné obsazení filmu ap.

doubt: cast doubt on sthzpochybnit co

glass: tech. cast glasslité sklo

horoscope: cast sb's horoscopesestavit/udělat komu horoskop

mould: mould castodlít do formy

sand: sand-castinglití do pískové formy

shadow: cast a shadow upon sb/sthvrhnout stín na koho/co, zastínit koho

slur: cast a slur (up)on sb/sthpomluvit, házet špínu na, očerňovat koho/co

spell: cast/put a spell on sb, put sb under a spelločarovat, začarovat, zaklít koho

type: polygr. type castinglití písma

vote: cast one's vote for sb(od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komu

cast away: Three men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.