Hlavní obsah

casting [ˈkɑːstɪŋ]

Vyskytuje se v

cast: cast of mindletora, povaha, ražení, založení osoby

cast down: be cast downby sth kniž. být zdeptaný kým/čím

cast iron: cast-ironželezný, stoprocentní záruka, alibi ap.

eye: cast one's eye over stpřelétnout očima co článek ap.

mind: cast one's mind back to sthvzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam

spell: cast a/one's spell on sbučarovat komu, okouzlit koho, zapůsobit na koho

all-star: all-star casthvězdné obsazení filmu ap.

doubt: cast doubt on sthzpochybnit co

glass: tech. cast glasslité sklo

horoscope: cast sb's horoscopesestavit/udělat komu horoskop

mould: mould castodlít do formy

sand: sand-castinglití do pískové formy

shadow: cast a shadow upon sb/sthvrhnout stín na koho/co, zastínit koho

slur: cast a slur (up)on sb/sthpomluvit, házet špínu na, očerňovat, očernit koho/co

type: polygr. type castinglití písma

vote: cast one's vote for sb(od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komu

dlouze: give sb a long look, cast a long glance at sb/sthdlouze se zadívat na koho/co

hlas: cast one's votevhodit/odevzdat (svůj) hlas

nahodit: cast the (fishing) linenahodit (udici)

psí: cast sad looks at sbdělat psí oči na koho smutné

rozhodit: cast one's netsrozhodit sítě

sádrový: plaster castsádrový odlitek

spustit: cast/drop anchor, let down the anchorloď. spustit kotvu

vhodit: cast one's votevhodit (svůj) hlas při volbách

zrak: lower one's eyes, cast one's eyes downsklopit zrak

odevzdat: cast one's voteodevzdat svůj hlas ve volbách

sádra: have a leg/arm in BrE plaster/a castmít nohu/ruku v sádře

vyplavit: cast/wash sth ashorevyplavit co na břeh

svině: cast pearls before swineházet perly sviním

vrhnout: The die is cast.Kostky jsou vrženy.

aspersion: cast aspersions on sb/sthočerňovat, pomlouvat koho/co