Hlavní obsah

spell [spel]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

bee: spelling beesoutěž v hláskování

checker: výp. spell checkerkontrola pravopisu v editoru ap.

dizzy: dizzy spellnáhlá/prudká závrať

mistake: spelling mistakespravopisné chyby

spelling: spelling mistakechybný pravopis, pravopisná chyba

spelling: spelling checkerkorektor pravopisu program

double: It is spelled with double l.Píše se to se dvěma l.

chyba: pravopisná chybaspelling mistake, misspelling, incorrect spelling

pravopisný: pravopisná chybaspelling mistake

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?Can you spell it for me?

psát: Jak se to píše?How is it spelled?

zamotat se: Nějak se mi zamotala hlava.I got a dizzy spell.