Hlavní obsah

spelt [spelt]

Související hesla

pt&pp of spell

Vyskytuje se v

spell: cast a/one's spell on sbučarovat komu, okouzlit koho, zapůsobit na koho

bee: spelling beesoutěž v hláskování

checker: výp. spell checkerkontrola pravopisu v editoru ap.

dizzy: dizzy spellnáhlá/prudká závrať

mistake: spelling mistakespravopisné chyby

spelling: spelling mistakechybný pravopis, pravopisná chyba, chyba v pravopisu

double: It is spelled with double l.Píše se to se dvěma l.

chyba: spelling mistake, misspelling, incorrect spellingpravopisná chyba

pravopisný: spelling mistakepravopisná chyba

hláskovat: Can you spell it for me?Můžete mi to hláskovat?

psát: How is it spelled?Jak se to píše?

zamotat se: I got a dizzy spell.Nějak se mi zamotala hlava.

spell: spell (out)sth (vy)hláskovat slovo, správně psát písmena ve slově co