Hlavní obsah

casting [ˈkɑːstɪŋ]

Vyskytuje se v

cast: cast of mindletora, povaha, ražení, založení osoby

cast away: be cast awayztroskotat stát se trosečníkem

cast down: be cast downby sth kniž. být zdeptaný kým/čím

cast iron: cast-ironželezný, stoprocentní záruka, alibi ap.

eye: cast one's eye over stpřelétnout očima co článek ap.

mind: cast one's mind back to sthvzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam

spell: cast a/one's spell on sbučarovat komu, okouzlit koho, zapůsobit na koho

all-star: all-star casthvězdné obsazení filmu ap.

doubt: cast doubt on sthzpochybnit co

glass: tech. cast glasslité sklo

horoscope: cast sb's horoscopesestavit/udělat komu horoskop

mould: mould castodlít do formy

sand: sand-castinglití do pískové formy

shadow: cast a shadow upon sb/sthvrhnout stín na koho/co, zastínit koho

slur: cast a slur (up)on sb/sthpomluvit, házet špínu na, očerňovat koho/co

type: polygr. type castinglití písma

vote: cast one's vote for sb(od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komu

aspersion: cast aspersions on sb/sthočerňovat, pomlouvat koho/co