Hlavní obsah

cast away

Sloveso

  1. sth i přen. odhodit co zábrany, obavy ap.
  2. be cast away ztroskotat stát se trosečníkemThree men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.