Hlavní obsah

eye [aɪ]

Vyskytuje se v

apple: the apple of sb's eyemiláček, potěšení, radost čí o osobě

black: black sb's eyeudělat komu monokl na oku

blind: turn a blind eye to sthpřivřít oči nad čím, přehlížet, tolerovat co nespravedlnost ap.

blink: in the blink of an eyev mžiku, než bys řekl švec, co by dup

eye up: eye sb upmlsně koukat po kom, očumovat koho, házet okem po kom

feast: feast one's eyes on sthkochat se čím, pást se očima na čem

gleam: only a gleam in sb's eyes(zatím) jen plán čí dosud nerealizovaný

glue: keep one's eyes glued to sth/sbnespustit oči z čeho, sledovat bedlivě co/koho

look: look sb in the eyepodívat se komu do očí nebojácně ap.

mind: see sth in one's mind's eyevidět co v představách, živě si představovat co

naked: by/with the naked eyepouhým okem viditelný

narrow: narrow one's eyespřimhouřit oči

public: in the public eyeve středu zájmu veřejnosti

red-eye: red-eye (flight)(celo)noční let

wary: a wary eyeostražitý dohled/pohled

watchful: under the watchful eye ofsb pod (přísným) dohledem koho policie ap.

white: white (of the eye)bělmo, bělima, skléra

ball: anat. ball of the eye(oční) bulva, zast. zřítelnice, zornička

bedroom: bedroom eyespřen. svůdný/smyslný pohled

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

black eye: give sb a black eyeudělat komu monokl

cast: kniž. cast one's eyes, cast a look at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled na koho/co

cup: eye-cupoční koupátko na proplachování oka

dewy-eyed: be dewy-eyedpříliš si to malovat, vidět věci příliš optimisticky

draw: draw through eyesprotáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.

drop: eye-dropslza, med. oční kapky

dry-eyed: be dry-eyed(vůbec) neplakat, ani slzu neuronit

easy: easy on the eyepříjemný na pohled, hezky přehledný rozložení ap.

fix: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co

gimlet: gimlet-eyeds pronikavým pohledem

lazy: med. lazy eyetupozrakost, amblyopie

mask: eye maskpleťová oční maska, škraboška

moon: moon-eyedvytřeštěný

on: sb's eyes are on sb/sthčí oči jsou upřeny na koho/co

open: open one's eyesotevřít oči

private: hovor. private eyesoukromé očko detektiv

red: slang. red eyedryák levný a silný alkohol - hl. špatná whisky

reduction: fot. red-eye reductionpotlačení efektu červených očí

ring: rings under the eyeskruhy pod očima

shadow: eye shadowoční stíny kosmetika

slant: slant(ed)/slanting eyesšikmé oči

sore: sore eyespálení očí

squeeze: squeeze one's eyes shutpevně zavřít oči ze strachu ap.

unaided: visible to the unaided eyeviditelný pouhým okem

visible: visible to the naked eyeviditelný pouhým okem bez přístroje

fix: Her eyes fixed on me.Upřela na mě zrak.

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

itchy: I've got itchy eyes.Svědí mě oči.

keen: She has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.

wary: They keep a wary eye on it.Bedlivě to hlídají.

bull's-eye: hit the bull's-eyebýt trefou do černého

evil eye: give sb the evil eyeškaredě/nevraživě se na koho podívat

goggle-eyed: BrE hovor. be goggle-eyedpořád civět na televizi

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

bledě: bledě modré očipale blue eyes

duch: v duchumyšlenkami in one's thoughts, inwardly, in spirit, mentally, představivostí in one's mind's eye

hladový: hladové očihungry eyes, chtivé covetous eyes

jamka: anat. oční jamkaeye socket

koulet: koulet očimaroll one's eyes

kruh: kruhy pod očimaundereye circles, circles under the eyes

mhouřit: mhouřit očinarrow one's eyes, squint, squinch

mžik: v mžikuin a wink, in the wink of an eye, before you could blink (an eyelid)

mžitka: mžitky před očimablack spots in front of one's eyes

napnout: napnout zrak/sluchstrain one's eyes/ears

odpoutat: odpoutat zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

oko: na vlastní očiwith one's own eyes

pálení: pálení očísmarting eyes

pohled: odvrátit pohled od čeholook away, avert one's eyes from sth

pohled: upoutat čí pohledcatch sb's eyes

pohledět: být radost pohledět na koho/cohovor. be a sight for sore eyes, be a joy to behold

pokochat se: pokochat se pohledem na cofeast one's eyes on sth

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemobservable with the naked eye

prasečí: prasečí očkapiggy eyes

přímo: voj. Přímo hleď!Eyes front!

přivřít: přivřít očinarrow one's eyes

skleněný: skleněné oko/dveřeglass eye/door

slepecký: slepecký pesBrE guide dog, AmE seeing-eye dog

spustit: nespustit oči z koho/čehokrásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sight

střed: střed terčebull's-eye

trefa: trefa do černého i přen.bull's-eye

upřít: upřít (svůj) pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

vlastní: na vlastní oči/ušiwith one's own eyes/ears

vynadívat se: nemoci se vynadívat na koho/cocan't take one's eyes off sb/sth

výška: ve výšce očíat eye level

vyvést: vyvést koho z omyluopen sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)

z, ze: z ptačí perspektivyfrom bird's eye view

zamhouřit: zamhouřit očinarrow one's eyes, zamžourat squint

zánět: zánět spojivekconjunctivitis, pink-eye

zásah: zásah do černého do středu terčebull's eye

zrak: vytřeštit zrakopen one's eyes wide