Hlavní obsah

eye [aɪ]

Vyskytuje se v

black: black sb's eyeudělat komu monokl na oku

blind: turn a blind eye to sthpřivřít oči nad čím, přehlížet, tolerovat co nespravedlnost ap.

blink: in the blink of an eyev mžiku, než bys řekl švec, co by dup

eye: (infrared) eyečidlo, fotobuňka k detekci pohybu ap.

eye up: eye sb upmlsně koukat po kom, očumovat koho, házet okem po kom

feast: feast one's eyes on sthkochat se čím, pást se očima na čem

gleam: only a gleam in sb's eyes(zatím) jen plán čí dosud nerealizovaný

glue: keep one's eyes glued to sth/sbnespustit oči z čeho, sledovat bedlivě co/koho

look: look sb in the eyepodívat se komu do očí nebojácně ap.

mind: see sth in one's mind's eyevidět co v představách, živě si představovat co

naked: by/with the naked eyepouhým okem viditelný

narrow: narrow one's eyespřimhouřit oči

public: in the public eyeve středu zájmu veřejnosti

red-eye: red-eye (flight)(celo)noční let

wary: a wary eyeostražitý dohled/pohled

watchful: under the watchful eye ofsb pod (přísným) dohledem koho policie ap.

white: white (of the eye)bělmo, bělima, skléra

ball: anat. ball of the eye(oční) bulva, zast. zřítelnice, zornička

bedroom: bedroom eyespřen. svůdný/smyslný pohled

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

black eye: give sb a black eyeudělat komu monokl

cast: kniž. cast one's eyes, cast a look at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled na koho/co

cup: eye-cupoční koupátko na proplachování oka

dewy-eyed: be dewy-eyedpříliš si to malovat, vidět věci příliš optimisticky

draw: draw through eyesprotáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.

drop: eye-dropslza, med. oční kapky

dry-eyed: be dry-eyed(vůbec) neplakat, ani slzu neuronit

easy: easy on the eyepříjemný na pohled, hezky přehledný rozložení ap.

fix: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co

gimlet: gimlet-eyeds pronikavým pohledem

lazy: med. lazy eyetupozrakost, amblyopie

mask: eye maskpleťová oční maska, škraboška

moon: moon-eyedvytřeštěný

on: sb's eyes are on sb/sthčí oči jsou upřeny na koho/co

open: open one's eyesotevřít oči

private: hovor. private eyesoukromé očko detektiv

red: slang. red eyedryák levný a silný alkohol - hl. špatná whisky

reduction: fot. red-eye reductionpotlačení efektu červených očí

ring: rings under the eyeskruhy pod očima

shadow: eye shadowoční stíny kosmetika

slant: slant(ed)/slanting eyesšikmé oči

sore: sore eyespálení očí

squeeze: squeeze one's eyes shutpevně zavřít oči ze strachu ap.

unaided: visible to the unaided eyeviditelný pouhým okem

visible: visible to the naked eyeviditelný pouhým okem bez přístroje

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

itchy: I've got itchy eyes.Svědí mě oči.

keen: She has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.

bull's-eye: hit the bull's-eyebýt trefou do černého

evil eye: give sb the evil eyeškaredě/nevraživě se na koho podívat

goggle-eyed: BrE hovor. be goggle-eyedpořád civět na televizi

bedlivě: watch sth closely, keep a close eye on sb/sthbedlivě sledovat co

bledě: pale blue eyesbledě modré oči

duch: myšlenkami in one's thoughts, inwardly, in spirit, mentally, představivostí in one's mind's eyev duchu

hladový: hungry eyes, chtivé covetous eyeshladové oči

jamka: eye socketanat. oční jamka

koulet: roll one's eyeskoulet očima

kruh: undereye circles, circles under the eyeskruhy pod očima

mhouřit: narrow one's eyes, squint, squinchmhouřit oči

mžik: in a wink, in the wink of an eye, before you could blink (an eyelid)v mžiku

mžitka: black spots in front of one's eyesmžitky před očima

napnout: strain one's eyes/earsnapnout zrak/sluch

odpoutat: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodpoutat zrak od čeho

oko: with one's own eyesna vlastní oči

pálení: smarting eyespálení očí

pohled: look away, avert one's eyes from sthodvrátit pohled od čeho

pohledět: hovor. be a sight for sore eyes, be a joy to beholdbýt radost pohledět na koho/co

pokochat se: feast one's eyes on sthpokochat se pohledem na co

pozorovatelný: observable with the naked eyepozorovatelný pouhým okem

prasečí: piggy eyesprasečí očka

přímo: Eyes front!voj. Přímo hleď!

přivřít: narrow one's eyespřivřít oči

skleněný: glass eye/doorskleněné oko/dveře

slepecký: BrE guide dog, AmE seeing-eye dogslepecký pes

spustit: krásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sightnespustit oči z koho/čeho

střed: bull's-eyestřed terče

trefa: bull's-eyetrefa do černého i přen.

upřít: fix one's eyes on sb/sthupřít (svůj) pohled na koho/co

vlastní: with one's own eyes/earsna vlastní oči/uši

vynadívat se: can't take one's eyes off sb/sthnemoci se vynadívat na koho/co

výška: at eye levelve výšce očí

vyvést: open sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)vyvést koho z omylu

z, ze: from bird's eye viewz ptačí perspektivy

zamhouřit: narrow one's eyes, zamžourat squintzamhouřit oči

zánět: conjunctivitis, pink-eyezánět spojivek

zásah: bull's eyezásah do černého do středu terče

zrak: open one's eyes widevytřeštit zrak

apple: the apple of sb's eyemiláček, potěšení, radost čí o osobě

zrakový: visual defect/disorder/impairment, vision defect, eye disorderzraková vada

žabí: worm's eye viewpohled z žabí perspektivy

kapat: put drops into one's eyeskapat (si) kapky do očí

kazit: ruin one's eyes/healthkazit si oči/zdraví

klopit: lower one's eyesklopit oči/zrak

mandlový: almond-eyed girldívka s mandlovýma očima

na: with one's own eyesna vlastní oči

namáhat: strain one's eyesnamáhat (si) oči

odtrhnout: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodtrhnout zrak od čeho

postřeh: You have a keen eye., You are very observant.Máš postřeh.

přimhouřit: narrow one's eyes, mžourat squintpřimhouřit oči

skelný: glassy eyesskelné oči

sklopit: lower/drop one's eyessklopit oči/zrak

slepý: blind in one eyeslepý na jedno oko

strefit se: hit the bull's eyestrefit se do černého

těkat: His eyes roved round the room.Těkal pohledem po místnosti.

váček: (under) eye bags, bags under the eyesváčky pod očima

vykulit: His eyes popped ...Vykulil oči ...

vypoulit: Her eyes popped out.Vypoulila oči.

výše: at eye levelve výši očí

vytřeštěný: eyes widened in horroroči vytřeštěné hrůzou