Hlavní obsah

private [ˈpraɪvɪt]

Vyskytuje se v

detective: soukromý detektivprivate detective

enterprise: soukromé podnikáníprivate enterprise

entrepreneurship: soukromé podnikáníprivate entrepreneurship

intrusion: narušení soukromí, vniknutí do soukromí kohointrusion of sb's privacy, intrusion into sb's private life

nuisance: (po)rušení vlastnického práva/sousedských právpráv. private nuisance

treaty: prodat co přímou dohodou ne dražbou ap.sell sth by private treaty

delikt: soukromoprávní deliktprivate wrong

domácí: domácí učitel(private) tutor

podnik: státní/národní/soukromý podnikstate/national/private enterprise

podnikání: ekon. soukromé podnikáníprivate enterprise

řadový: voj. řadový vojákordinary soldier, private, ranker

sektor: veřejný/soukromý sektorpublic/private sector

soukromí: ubytování v soukromíprivate accommodation

soukromý: soukromý majetekprivate property

uzavřený: uzavřená společnost v restauraci ap.private party

vlastnictví: v soukromém vlastnictvíin private ownership, privately owned

vyšetřovatel: soukromý vyšetřovatel detektivprivate investigator

záležitost: soukromá záležitostprivate matter

zasvěcený: pro zasvěcenéfor those in the know, tajné informace ap. též private, inside

najmout: najmout (si) soukromého detektivahire a private detective

osoba: jako soukromá osobaas a private person

soukromě: Jsem tu soukromě.I'm here on private business.

učitel: soukromý učitelprivate teacher, tutor

private: intimní partie, přirozeníprivates