Hlavní obsah

personal [ˈpɜːsənəl]

Přídavné jméno

  • osobní, soukromý názor, majetek ap.personal belongingsosobní věciekon. personal allowancesodečitatelné položky na osobu - nedaněné, nezdanitelné částky (na osobu)práv. personal actionsoukromá žalobapráv. personal injuryfyzická újma, újma na zdraví způsobená při nehodě ap.

Vyskytuje se v

organizer: (personal) organizer(elektronický) diář, organizér

asset: práv. personal assetsosobní majetek

collection: personal collectionosobní vyzvednutí

detail: personal details(podrobné) osobní údaje

item: personal itemsosobní věci

personal: personal belongingsosobní věci

pronoun: personal/possessive/demonstrative pronounosobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno

invalidní: disability pension, BrE personal independence payment, v Británii do roku 2013 disability living allowance, v Británii do roku 2011 incapacity benefitinvalidní důchod

kouzlo: personal charmkouzlo osobnosti

počítač: personal computer, zkr. PCosobní počítač

podpis: one's own/personal signature, práv. sign manualvlastnoruční podpis

pojištění: personal insurancepojištění osob

potřeba: for one's personal usepro osobní potřebu

soukromý: personal/private lifesoukromý život

svoboda: personal freedomosobní svoboda

údaj: personal data, podrobné personal detailsosobní údaje

váha: personal scale, koupelnová bath(room) scalesosobní váha

vlastní: for (one's) personal usepro (svou) vlastní potřebu

zájem: public/personal interestsveřejné/osobní zájmy

zájmeno: personal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronounling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmeno

zneužití: misuse of personal datazneužití osobních údajů

osobní: for one's personal usepro (svou) osobní potřebu

věc: personal thingsosobní věci

grooming: (personal) groomingpéče o (svůj) vzhled