Hlavní obsah

personal [ˈpɜːsənəl]

Přídavné jméno

  • osobní, soukromý názor, majetek ap.personal belongingsosobní věciekon. personal allowancesodečitatelné položky na osobu - nedaněné, nezdanitelné částky (na osobu)práv. personal actionsoukromá žalobapráv. personal injuryfyzická újma, újma na zdraví způsobená při nehodě ap.

Vyskytuje se v

grooming: (personal) groomingpéče o (svůj) vzhled

organizer: (personal) organizer(elektronický) diář, organizér

asset: práv. personal assetsosobní majetek

collection: personal collectionosobní vyzvednutí

detail: personal details(podrobné) osobní údaje

item: personal itemsosobní věci

pronoun: personal/possessive/demonstrative pronounosobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno

invalidní: invalidní důchoddisability pension, BrE personal independence payment

kouzlo: kouzlo osobnostipersonal charm

počítač: osobní počítačpersonal computer, zkr. PC

podpis: vlastnoruční podpisone's own/personal signature, práv. sign manual

pojištění: pojištění osobpersonal insurance

potřeba: pro osobní potřebufor one's personal use

soukromý: soukromý životpersonal/private life

svoboda: osobní svobodapersonal freedom

údaj: osobní údajepersonal data, podrobné personal details

váha: osobní váhapersonal scale, koupelnová bath(room) scales

vlastní: pro (svou) vlastní potřebufor (one's) personal use

zájem: veřejné/osobní zájmypublic/personal interests

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopersonal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronoun

zneužití: zneužití osobních údajůmisuse of personal data

osobní: pro (svou) osobní potřebufor one's personal use

osobní: můj osobní názormy personal opinion

věc: osobní věcipersonal things