Hlavní obsah

pronoun [ˈprəʊˌnaʊn]

Podstatné jméno

  • ling.zájmenopersonal/possessive/demonstrative pronounosobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno

Vyskytuje se v

interrogative: interrogative pronoun/adverbzájmeno/příslovce tázací

relative: relative pronounvztažné zájmeno

ukazovací: demonstrative pronounling. ukazovací zájmeno

zájmeno: personal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronounling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmeno

pronoun: personal/possessive/demonstrative pronounosobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno