Hlavní obsah

noun [naʊn]

Vyskytuje se v

know: known asznámý jako, známý pod jménem

best: the best-knownnejznámější

better: better-knownznámější ze dvou

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

known: known as ...známý jako ...

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

popularly: popularly knownvšeobecně známý

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

hromadný: collective nounling. hromadné podstatné jméno

jméno: noun/adjectiveling. podstatné/přídavné jméno

podstatný: nounling. podstatné jméno

srozuměná: dát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it knowndát na srozuměnou komu

uvést: make sth knownuvést co ve známost

vejít: become known, get out, vyjít najevo come outvejít ve známost

známost: become known, najevo come outvejít ve známost

známý: best knownnejznámější

životný: animate nounpodstatné jméno životné

neznámo: It is not known when he died.Zemřel neznámo kdy.

se, si: It is not known ...Neví se ...

všeobecně: commonly known as sthvšeobecně známý jako co

znát: How long have you known him?Jak dlouho už ho znáš?