Hlavní obsah

noun [naʊn]

Vyskytuje se v

know: known asznámý jako, známý pod jménem

best: the best-knownnejznámější

better: better-knownznámější ze dvou

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

known: known as ...známý jako ...

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

popularly: popularly knownvšeobecně známý

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.