Hlavní obsah

zájmeno

Podstatné jméno, rod střední

  • pronounling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopersonal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronoun

Vyskytuje se v

ukazovací: ling. ukazovací zájmenodemonstrative pronoun

interrogative: zájmeno/příslovce tázacíinterrogative pronoun/adverb

pronominal: užití ve funkci zájmenapronominal use

pronoun: osobní/přivlastňovací/ukazovací zájmenopersonal/possessive/demonstrative pronoun

relative: vztažné zájmenorelative pronoun

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopersonal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronoun