Hlavní obsah

ukazovací

Přídavné jméno

  • ling. ukazovací zájmenodemonstrative pronoun

Vyskytuje se v

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopersonal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronoun

pronoun: osobní/přivlastňovací/ukazovací zájmenopersonal/possessive/demonstrative pronoun

ukazovací: ling. ukazovací zájmenodemonstrative pronoun