Hlavní obsah

vyvalit

Dokonavé sloveso

  1. (sudy ap.) co roll out sth
  2. expr.(vyboulit) co na koho/co bulge (out) sthexpr.(oči) widenVyvalil oči.His eyes popped out., He widened his eyes., He goggled at sb/sth.
  3. (dveře ap.) co smash open/down(tahem) pull sth up/out

Vyskytuje se v

pile: vyhrnout se (ven), vyvalit se odkudpile out of sth

vyvalit: Vyvalil oči.His eyes popped out., He widened his eyes., He goggled at sb/sth.