Hlavní obsah

uvalit

Dokonavé sloveso

  • co na koho/co impose(poplatky též) levy(trest, pokutu ap.) inflict sth on sb/sthpráv. uvalit na koho vazbucommit sb to/take sb into/put sb in custody

Vyskytuje se v

daň: uvalit daň na coimpose a tax on sth

embargo: uvalit embargo na coimpose/put an embargo on/against sth, embargo sth

sankce: uvalit sankce na koho/coimpose sanctions against sb/sth

zákaz: uvalit/vydat zákaz na co, čehoimpose a ban on sth

blockade: uvalit blokádu na co na město ap.impose a blockade on sth

commit: uvalit vazbu na koho, vzít koho do vazbycommit sb to custody

custody: uvalit vazbu na kohocommit sb to custody, put sb in custody

duty: uvalit clo na coimpose duty on sth

moratorium: uvalit na co moratoriumimpose a moratorium on sth

put on: uvalit omezení na coput a ban on sth

sanction: uvalit sankce na koho/coimpose sanctions against sb/sth

ban: uvalit zákaz na co, zakázat coimpose a ban on sth

uvalit: práv. uvalit na koho vazbucommit sb to/take sb into/put sb in custody