Hlavní obsah

doubt [daʊt]

Podstatné jméno

  • pochybnost, pochybaThere is no doubt that ...Není pochyb, že ...cast doubt on sthzpochybnit co

Vyskytuje se v

beyond: beyond (all) doubtnepochybně, nade vší pochybnost

cast: cast doubt on sthvnést pochybnosti do čeho, zpochybnit co

reasonable: beyond reasonable doubtnezpochybnitelně, nepochybně

throw: throw doubt on sb/sthvrhnout na koho/co stín pochybnosti

whatever: Whatever doubts you have.Ať máte jakékoli pochybnosti.

pochyba: without any doubtbez pochyb

pochybnost: beyond all doubtnade vší pochybnost

presumpce: presumption of innocence, neuznání viny pro pochybnosti benefit of the doubtpráv. presumpce neviny

rozptýlit: dispel doubtsrozptýlit pochybnosti

spor: no doubt (about that), indisputablybeze sporu

Tomáš: Doubting Thomasnevěřící Tomáš

všechen, všechna, všechno: beyond all doubtnade vší pochybnost

bez, beze: No doubt about that.To je bez debaty.

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

existence: doubt the existence of sthzpochybnit existenci čeho

nejasnost: in case of doubtsv případě nejasností

nepochybný: It is beyond doubt that ...Je nepochybné, že ...

pochybovat: I doubt it's true.Pochybuji, že je to pravda.

debata: That is indisputable., No doubt about that.To je bez debaty.

nevěřící: doubting Thomasnevěřící Tomáš

těžce: I doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.To těžko. zpochybnění

zasít: sow a doubt in sb's mindzasít pochybnost v kom

doubt: beyond a doubtnade vší pochybnost, nepochybně, zcela určitě