Hlavní obsah

doubt [daʊt]

Podstatné jméno

  • pochybnost, pochybaThere is no doubt that ...Není pochyb, že ...cast doubt on sthzpochybnit cothrow sth into doubt, AmE call sth into doubtvyvolat pochyby ohledně čeho, zpochybnit co

Vyskytuje se v

beyond: beyond (all) doubtnepochybně, nade vší pochybnost

cast: cast doubt on sthzpochybnit co, vyvolat pochybnosti ohledně čeho, vnést pochybnosti do čeho

reasonable: beyond reasonable doubtnezpochybnitelně, nepochybně

throw: throw doubt on sb/sthvrhnout na koho/co stín pochybnosti

whatever: Whatever doubts you have ...Ať máte jakékoli pochybnosti...

pochyba: bez pochybwithout any doubt

pochyba: být na pochybách o čemhave doubt(s) about sth, be in doubts

pochybnost: nade vší pochybnostbeyond all doubt

rozptýlit: rozptýlit pochybnostidispel doubts

spor: beze sporuno doubt (about that), indisputably

Tomáš: nevěřící TomášDoubting Thomas

všechen, všechna, všechno: nade vší pochybnostbeyond all doubt

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

existence: zpochybnit existenci čehodoubt the existence of sth

nejasnost: v případě nejasnostíin case of doubts

nepochybný: Je nepochybné, že ...It is beyond doubt that ...

pochyba: O tom není pochyb.(There is) no doubt about that.

pochybovat: Pochybuji, že je to pravda.I doubt it's true.

spor: O tom není sporu.Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.

debata: To je bez debaty.That is indisputable., No doubt about that.

nevěřící: nevěřící Tomášdoubting Thomas

těžce: To těžko. zpochybněníI doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.

zasít: zasít pochybnost v komsow a doubt in sb's mind