Hlavní obsah

pochybnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (nejasnost) doubt(obava) misgiving(nejistota) uncertaintyMěl o tom pochybnosti.He was doubtful about it.nade vší pochybnostbeyond all doubt
  2. (podezřelost) doubtfulnesshovor. fishiness

Vyskytuje se v

rozptýlit: rozptýlit pochybnostidispel doubts

všechen, všechna, všechno: nade vší pochybnostbeyond all doubt

zasít: zasít pochybnost v komsow a doubt in sb's mind

beyond: nepochybně, nade vší pochybnostbeyond (all) doubt

call: zpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čehocall sth in(to) question

cast: vnést pochybnosti do čeho, zpochybnit cocast doubt on sth

doubt: V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...When in doubt...

question: zpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čehocall sth into question

second thought: začínat mít pochybnosti o čem, (z)měnit názor na co své učiněné rozhodnutíhave second thoughts about sth

throw: vrhnout na koho/co stín pochybnostithrow doubt on sb/sth

whatever: Ať máte jakékoli pochybnosti.Whatever doubts you have.

pochybnost: nade vší pochybnostbeyond all doubt