Hlavní obsah

hesitation [ˌhezɪˈteɪʃən]

Vyskytuje se v

rozmýšlení: without thinking (twice)/hesitationbez (dlouhého) rozmýšlení

rozpakovat se: neváhat not hesitate to do sth, have no hesitation in doing sth, bez skrupulí make no bones, have no scruples about doing sthnerozpakovat se udělat co

váhání: without hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thoughtbez váhání

bez, beze: without hesitation/thinkingbez váhání/přemýšlení

otálení: do sth without hesitation/delayudělat co bez otálení

hesitation: without hesitationbez váhání