Hlavní obsah

trestní

Přídavné jméno

  • práv. criminal, penalform. punitivetrestní právo/stíhánícriminal law/prosecutiontrestní zákoníkpenal codetrestní rejstřík záznamcriminal record

Vyskytuje se v

čin: criminal offence, criminal act, zločin crimetrestný čin

lavice: penalty box, hovor. sin-binsport. trestná lavice

napomáhat: aid and abetpráv. napomáhat při trestném činu

právo: commercial/criminal/substantive lawpráv. obchodní/trestní/hmotné právo

rejstřík: criminal record(s)práv. trestní rejstřík

řád: legal/penal codepráv. právní/trestní řád

trestný: (criminal) offence, zločin crime, criminal actpráv. trestný čin

ulička: gauntlet(trestná) ulička

zákoník: Civil/Criminal/Commercial Codepráv. občanský/trestní/obchodní zákoník

záznam: have a criminal recordmít záznam v trestním rejstříku

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

act: práv. criminal acttrestný čin

code: Penal/Criminal Codetrestní zákoník

constitute: práv. constitute a crimezakládat skutkovou podstatu trestného činu

criminal: criminal acttrestný čin

detection: detection rateobjasněnost (trestné činnosti)

diminished: práv. diminished capacity/responsibilityzmenšená/snížená příčetnost, snížená trestní odpovědnost omezená schopnost posoudit závažnost svého činu užitá při obhajobě

hate: hate crimetrestný čin z nesnášenlivosti násilí proti skupině či jednotlivci z důvodu rasové či jiné nesnášenlivosti

incriminate: incriminate osfvystavit se trestnímu stíhání, dostat se do podezření svým přičiněním

law: práv. criminal/civil lawtrestní/občanské právo

minor: minor offenceméně závažný trestný čin

offence: práv. criminal offencetrestný čin

penal: penal law/courttrestní právo/soud

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

proceeding: práv. criminal proceedingstrestní řízení

prosecute: prosecuting authoritiesorgány činné v trestním řízení

punitive: punitive expeditiontrestná výprava

rap: slang. rap sheetpolicejní záznam(y), trestní rejstřík osoby

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

sanction: práv. criminal sanctiontrestní postih

trial: criminal trialtrestní řízení

try: try an offence summarilyprojednávat trestný čin ve zkráceném řízení

unfit: práv. unfit to pleadmentálně nezpůsobilý k trestnímu stíhání

violence: violence against the personnásilný trestný čin

trestní: criminal law/prosecutiontrestní právo/stíhání