Hlavní obsah

criminal [ˈkrɪmɪnəl]

Přídavné jméno

  1. trestný, zločinný, kriminální žaloba, čin ap.criminal acttrestný čincriminal charge(s)obvinění z trestného činucriminal recordzáznam v trestním rejstříkucriminal courttrestní soud
  2. trestuhodný, ostudný, závažný nedbalost, chyba ap.It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

Vyskytuje se v

record: (criminal) recordtrestní rejstřík

act: práv. criminal acttrestný čin

code: Penal/Criminal Codetrestní zákoník

conspiracy: práv. criminal conspiracyzločinné spolčení

habitual: habitual criminalrecidivista

intent: práv. criminal intentzločinný úmysl

investigator: criminal investigator(vyšetřující) kriminalista

law: práv. criminal/civil lawtrestní/občanské právo

libel: criminal libelpomluva, očerňování žalovatelné

offence: práv. criminal offencetrestný čin

proceeding: práv. criminal proceedingstrestní řízení

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

sanction: práv. criminal sanctiontrestní postih

trial: criminal trialtrestní řízení

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

wrongdoing: criminal wrongdoingzločin, porušení zákona