Hlavní obsah

legal [ˈliːgəl]

Přídavné jméno

  1. práv.právní, právnický, soudnípráv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní krokyAmE legal agezletilost, plnoletost právnípráv. legal claimprávní nároklegal entityprávní subjektlegal personprávnická osobaenforce sth by legal actionvynutit co soudní cestoulegal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právům a úkonůmlegal disabilitynezpůsobilost k právům a úkonům
  2. zákonný, legální, zákonem dovolený

Vyskytuje se v

proceeding: (legal) proceedings(soudní) řízení

adviser: legal/tax adviserprávní/daňový poradce

basis: práv. legal basisprávní základ

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho

capacity: práv. legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům

dispute: práv. legal disputeprávní spor

division: legal divisionprávní oddělení

fight: (win a) legal fight for sthvyhrát soud/soudní spor o co

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

legal: práv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní kroky

measure: legal measuresprávní opatření

pad: legal padlinkovaný blok hl. žlutý

practitioner: legal practitionerprávník provozující praxi

representative: práv. legal representativezákonný zástupce

section: legal sectionprávní oddělení

fikce: fiction of law, legal fictionpráv. právní fikce

klička: legal dodgesprávnické kličky

osoba: legal/juridical/artificial person, korporátní subjekt corporate body, body corporatepráv. právnická osoba

právní: legal claimprávní nárok

právnický: legal/juridical/artificial personpráv. právnická osoba

pře: lawsuit, legal disputepráv. soudní pře

překážka: legal barrierpráv. zákonná překážka

případ: legal caseprávní případ

řád: legal/penal codepráv. právní/trestní řád

řízení: (legal) proceedingspráv. soudní řízení

sbírka: hl. BrE statute book, zákoník (legal) codepráv. sbírka zákonů

soudní: judicial/legal proceedingssoudní řízení

svátek: public/BrE bank/AmE national/AmE legal holidaystátní/státem uznaný svátek

úkon: legal act, hl. majetkový ap. legal transactionpráv. právní úkon

výraz: technical/medical/legal termling. odborný/lékařský/právnický výraz

zákon: hl. BrE statute book, legal codesbírka zákonů

zákonný: next friend, legal representativezákonný zástupce

zástupce: legal representative, nezletilého u soudu next friendzákonný zástupce

způsobilost: legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

právník: consult a lawyer, take legal adviceporadit se s právníkem

action: (legal) actionžaloba, právní kroky