Hlavní obsah

legitimate

Vyskytuje se v

dítě: legitimate/illegitimate childmanželské/nemanželské dítě

manželský: legitimate childmanželské dítě

zákonný: heir-at-law, oprávněný legitimate heirzákonný dědic

legitimate: práv. legitimate claimzákonný nárok