Hlavní obsah

proceeding [prəˈsiːdɪŋ]

Podstatné jméno

  1. (legal) proceedings form. práv.(soudní) řízenípráv. criminal proceedingstrestní řízenípráv. civil proceedingsobčanskoprávní řízení, občanský proces
  2. the proceedings of sth form. průběh (dění), postup čeho organizovaný
  3. the proceedings zápis, protokol z jednání ap.

Vyskytuje se v

proceeding: (legal) proceedings(soudní) řízení

proceeds: (the) proceedsof/from sth výtěžek, výnos(y), zisk z čeho

arbitration: arbitration proceedingsarbitrážní řízení

caution: proceed with cautionpostupovat opatrně

judicial: judicial proceedings/inquirysoudní jednání/vyšetřování

lottery: lottery proceeds, proceeds from lotteryvýtěžek z loterie

stay: práv. stay of proceedingsodklad řízení

jít: go on, walk on, move on, continue, proceedjít dál pokračovat v cestě

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

proces: civil proceedingsobčanský proces

pře: civil proceedings/casepráv. občanskoprávní pře

rozvodový: divorce proceedingsrozvodové řízení

řízení: (legal) proceedingspráv. soudní řízení

smírčí: conciliation (proceedings)smírčí řízení

soudní: judicial/legal proceedingssoudní řízení

vést: stíhat prosecute sb, proceed against sb, try sbvést soudní řízení proti komu

výtěžek: proceeds from the salevýtěžek z prodeje

proceed: proceed against sbzahájit trestní stíhání, vést soudní řízení proti komu, dát k soudu koho