Hlavní obsah

proceeding [prəˈsiːdɪŋ]

Podstatné jméno

  1. (legal) proceedings form. práv.(soudní) řízenípráv. criminal proceedingstrestní řízenípráv. civil proceedingsobčanskoprávní řízení
  2. the proceedings of sth form. průběh (dění), postup čeho organizovaný
  3. the proceedings zápis, protokol z jednání ap.

Vyskytuje se v

proceed: proceed against sbzahájit trestní stíhání, vést soudní řízení proti komu, dát k soudu koho

proceeds: (the) proceedsof/from sth výtěžek, výnos(y), zisk z čeho

arbitration: arbitration proceedingsarbitrážní řízení

caution: proceed with cautionpostupovat opatrně

divorce: práv. divorce proceedingsrozvodové řízení

judicial: judicial proceedings/inquirysoudní jednání/vyšetřování

lottery: lottery proceeds, proceeds from lotteryvýtěžek z loterie

proceeds: gross/net proceedshrubý/čistý výnos

stay: práv. stay of proceedingsodklad řízení

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

proces: občanský procescivil proceedings

pře: práv. občanskoprávní přecivil proceedings/case

rozvodový: rozvodové řízenídivorce proceedings

řízení: práv. soudní řízení(legal) proceedings

smírčí: smírčí řízeníconciliation (proceedings)

soudní: soudní řízeníjudicial/legal proceedings

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

výtěžek: výtěžek z prodejeproceeds from the sale