Hlavní obsah

doings [ˈduːɪŋz]

Vyskytuje se v

do: be doing(chystat se) dělat, mít v plánu brzy

nicely: be doing nicelyvést si dobře, být úspěšný

nothing: nothing doingnejde/nepůjde to, nic nebude, nic/co naplat

time: be doing timebýt v base, bručet, sedět

crossword: doing crosswordsluštění křížovek

in: in doing sopři tom, tím danou činností

manipulate: manipulate sb into doing sthvmanipulovat koho do čeho, navést koho k čemu

some: take some doingdát dost práce, být celkem makačka

squeeze: přen. squeeze sb into doing sthpřinutit koho k čemu

wheedle: wheedle sb into doing sthpřemluvit, umluvit koho k čemu lichocením ap.

compunction: He had no compunction about doing that.Udělal to bez jakýchkoli výčitek svědomí.

degree: He's doing a degree in chemistry.Studuje chemii (na vysoké)

fine: You're doing a fine job.Odvádíte skvělou práci.

head: It's is doing my head in.Už z toho šílím., Asi mi z toho jebne.

how: How are you (doing)?Jak se máš?

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

dělat: like to do, enjoy doing sthrád dělat co

mytí: BrE washing-up, washing (the) dishes, doing the dishesmytí nádobí

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

cena: It is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.To nemá cenu. je to zbytečné

dařit se: How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?Jak se ti/vám daří?

dostat: I suddenly felt like doing it.Dostal jsem chuť udělat to.

dotlačit: They pushed me into (doing) it.Dotlačili mě do toho.

jít: She is good at it., vede si dobře She is doing well.Jde jí to.

nejraději: What's your favourite activity?, What do you like doing best?Co děláš nejraději?

provádět: What are you doing with it?Co s tím provádíš?

přestávat: Keep doing it., Don't stop.Nepřestávej.

vést se: How are you (doing)?Jak se (vám) vede?

vést si: He is doing nicely/well.Vede si dobře.

zahodit: blow a chance of doing sthzahodit šanci udělat co

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.