Hlavní obsah

doings [ˈduːɪŋz]

Vyskytuje se v

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

do: be doing(chystat se) dělat, mít v plánu brzy

do: what sb/sth is doingco dělá kdo kde

nicely: be doing nicelyvést si dobře, být úspěšný

nothing: nothing doingnejde/nepůjde to, nic nebude, nic/co naplat

time: be doing timebýt v base, bručet, sedět

crossword: doing crosswordsluštění křížovek

in: in doing sopři tom, tím danou činností

manipulate: manipulate sb into doing sthvmanipulovat koho do čeho, navést koho k čemu

some: take some doingdát dost práce, být celkem makačka

squeeze: přen. squeeze sb into doing sthpřinutit koho k čemu

wheedle: wheedle sb into doing sthpřemluvit, umluvit koho k čemu lichocením ap.

compunction: He had no compunction about doing that.Udělal to bez jakýchkoli výčitek svědomí.

degree: He's doing a degree in chemistry.Studuje chemii (na vysoké)

do: What are you doing?Co (to) děláš?

do: What is he doing with it?Co s tím dělá?

do: Are you doing anything tomorrow night?Děláš něco zítra večer?

do: How are you doing?Jak se máš?

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

do: What are you doing here?Co tady děláš?

fine: You're doing a fine job.Odvádíte skvělou práci.

head: It's is doing my head in.Už z toho šílím., Asi mi z toho jebne.

how: How are you (doing)?Jak se máš?

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

dělat: rád dělat colike to do, enjoy doing sth

mytí: mytí nádobíBrE washing-up, washing (the) dishes, doing the dishes

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

cena: To nemá cenu. je to zbytečnéIt is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dařit se: Daří se mi dobře.I'm (doing) fine.

dařit se: Ve škole se mu daří.He is doing well at school.

dělat: Co (tady) děláš?What are you doing (here)?

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

dotlačit: Dotlačili mě do toho.They pushed me into (doing) it.

jít: Jde jí to.She is good at it., vede si dobře She is doing well.

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

provádět: Co s tím provádíš?What are you doing with it?

přestávat: Nepřestávej.Keep doing it., Don't stop.

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vést si: Vede si dobře.He is doing nicely/well.

zahodit: zahodit šanci udělat coblow a chance of doing sth