Hlavní obsah

wheedle [ˈwiːdəl]

Vyskytuje se v

vytáhnout: wheedle some money out of sbvytáhnout z koho peníze

wheedle: wheedle sb into doing sthpřemluvit, umluvit koho k čemu lichocením ap.