Hlavní obsah

criminally [ˈkrɪmɪnəlɪ]

Příslovce

  1. trestně stíhat ap.criminally prosecuted/responsibletrestně stíhaný/odpovědný
  2. trestuhodně

Vyskytuje se v

record: (criminal) recordtrestní rejstřík

act: práv. criminal acttrestný čin

code: Penal/Criminal Codetrestní zákoník

conspiracy: práv. criminal conspiracyzločinné spolčení

criminal: criminal acttrestný čin

criminal: criminal charge(s)obvinění z trestného činu

criminal: criminal recordzáznam v trestním rejstříku

criminal: criminal courttrestní soud

habitual: habitual criminalrecidivista

intent: práv. criminal intentzločinný úmysl

investigator: criminal investigator(vyšetřující) kriminalista

law: práv. criminal/civil lawtrestní/občanské právo

libel: criminal libelpomluva, očerňování žalovatelné

offence: práv. criminal offencetrestný čin

proceeding: práv. criminal proceedingstrestní řízení

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

sanction: práv. criminal sanctiontrestní postih

trial: criminal trialtrestní řízení

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

wrongdoing: criminal wrongdoingzločin, porušení zákona

criminal: It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

disposed: criminally disposed youngmladík se zločinnými sklony

čin: trestný čincriminal offence, criminal act, zločin crime

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

právo: práv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law

rejstřík: práv. trestní rejstříkcriminal record(s)

rejstřík: mít čistý (trestní) rejstříkhave no criminal record, have a clean (criminal) record

trestní: trestní právo/stíhánícriminal law/prosecution

trestní: trestní rejstřík záznamcriminal record

trestný: práv. trestný čin(criminal) offence, zločin crime, criminal act

úmysl: zločinný úmyslcriminal intent

válečný: válečný zločinec/zločin/hrdinawar criminal/crime/hero

zákoník: práv. občanský/trestní/obchodní zákoníkCivil/Criminal/Commercial Code

záznam: mít záznam v trestním rejstříkuhave a criminal record