Hlavní obsah

law [lɔː]

Podstatné jméno

  1. právo oborpráv. customary lawzvykové právopráv. criminal/civil lawtrestní/občanské právocompany/commercial/competition lawfiremní/obchodní/soutěžní právolaw enforcementprosazování zákona, prosazení práva, AmE policie, pořádkové složkypráv. law centreprávní poradna bezplatnáFaculty of Lawprávnická fakulta
  2. zákon právní normabreak the lawporušit zákonabide by the lawdodržovat zákonypráv. fundamental lawústava, ústavní zákony
  3. laws of sth pravidla, regule čeho postupu ap.fyz. law of gravitygravitační zákon

Vyskytuje se v

abortion: abortion law/actinterrupční zákon

adjective: práv. adjective lawprocesní právo

administration: práv. administration lawsprávní právo

alien: alien lawcizinecké právo

average: the law of averageszákon pravděpodobnosti

break: break the lawporušit zákon

code: práv. code of lawzákoník

common: práv. common-law marriagespolečná domácnost nesezdaného páru

common: práv. common-law spousedruh

company: práv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostech

competition: competition laws/authoritieszákony na/úřady pro ochranu hospodářské soutěže

cosine: law of cosineskosinová věta

customary: customary lawzvykové právo

emigration: emigration lawsemigrační zákony

energy: law of conservation of energyzákon zachování energie

enforce: enforce the lawprosazovat právo/zákon

enforcement: law enforcementprosazování/prosazení práva, AmE policie, pořádkové složky

enforcement: law enforcement officerpolicista, muž zákona

equality: equality before the lawrovnost před zákonem

establish: establish law and ordernastolit právo a pořádek

extent: to the fullest extent of the lawpodle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákona

faculty: the Faculty of Law/Medicine/EducationPrávnická/Lékařská/Pedagogická fakulta

feudal: feudal lawfeudální zákon

gravity: fyz. law of gravitygravitační zákon

immigration: immigration officer/policy/lawsimigrační úředník/politika/zákony

joule: Joule's lawJoulův zákon

labour: práv. labour-lawpracovní právo

large: law of large numberszákon velkých čísel

law-breaker: first-time law-breakerpoprvé trestaný pachatel

law-enforcement: law-enforcement agenciespolicie a bezpečnostní složky

loophole: loophole in the lawmezera v zákoně

moral: moral lawmravní zákon

outside: outside the lawv rozporu se zákonem, nezákonně, nezákonný

parent: parents-in-lawtchán a tchýně

parliamentary: parliamentary lawjednací řád parlamentu

penal: penal law/courttrestní právo/soud

point: point of lawprávní otázka věci

procedural: procedural lawprocesní právo

property: práv. law of propertymajetkové právo

protect: protected by lawzákonem chráněný

restrictive: increasingly restrictive lawsstále přísnější zákony

Roman: Roman lawřímské právo

Samaritan: Good Samaritan Law/Actzákon chránící před žalobami zdravotnický personál ap.

sine: law of sinesinová věta

succession: práv. law of successiondědické právo

sunshine: AmE sunshine lawzákon o přístupnosti oficiálních dokumentů veřejnosti, zákon o svobodě informací

tangent: law of tangentstangentová věta

contradictory: two contradictory lawsdva protichůdné zákony

date back: This law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.

obey: The law must be obeyed.Zákony se musí dodržovat.

that: that person who violates the lawčlověk, který porušuje právo

underpin: The laws which underpin apartheid...Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...