Hlavní obsah

někdo

Zájmeno

  1. (blíže neurčená osoba) someone, somebody(v otázce a záporu) anybody, anyone(některý ze dvou) eitherneurčitá osoba se také vyjadřuje trpným rodemJe tady někdo?(Is there) anybody here?Někdo to ukradl.It has been stolen.
  2. hovor. expr.(významný člověk) somebody

Vyskytuje se v

stopnout: stopnout si někoho stopařthumb a lift

dopisovat: Dopisuješ si s někým?Do you have a penfriend?

chodit: Chodíš s někým?Are you seeing anyone?

jiný: někdo jinýsomeone else

klepat: Někdo klepe (na dveře).Someone is knocking on/at the door.

někdo: Je tady někdo?(Is there) anybody here?

plést: S někým si mě musíte plést.You must be confusing me with someone.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

zvonit: Někdo zvoní.Someone is ringing the bell.

opinion: názor (někoho) druhého pro porovnánísecond opinion

ride: jet stopem, někoho si stopnoutthumb a ride

score: Počítá někdo, kolik to je? při fotbale ap.Is anybody keeping score?

somebody: cizí, někoho jinéhosomebody else's

anybody: Je tady někdo?Is there anybody here?

anyone: Znáš někoho, kdo ...?Do you know anyone who ...?

booby trap: Do jeho auta někdo nastražil bombu.His car has been booby-trapped.

had: Už tě někdy někdo napálil?Have you ever been had?

intrusion: Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.I hate these intrusions.

pen-friend: dopisovat si s někýmhave a pen-friend

see: Ty někoho máš?, Ty s někým chodíš?Are you seeing someone?

someone: Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.I need someone to help me.

unasked: Udělali to, aniž by je někdo žádal.They did it unasked.

hned: hned tak někdotéměř nikdo not everybody