Hlavní obsah

někdo

Zájmeno

  1. (blíže neurčená osoba) someone, somebody(v otázce a záporu) anybody, anyone(některý ze dvou) eitherneurčitá osoba se také vyjadřuje trpným rodemJe tady někdo?(Is there) anybody here?Někdo to ukradl.It has been stolen.
  2. hovor. expr.(významný člověk) somebody

Vyskytuje se v

hned: hned tak někdotéměř nikdo not everybody

stopnout: stopnout si někoho stopařthumb a lift

dopisovat: Dopisuješ si s někým?Do you have a penfriend?

chodit: Chodíš s někým?Are you seeing anyone?

jiný: někdo jinýsomeone else

klepat: Někdo klepe (na dveře).Someone is knocking on/at the door.

mít: Máš někoho? přítele ap.Are you seeing anyone (right now)?

plést: S někým si mě musíte plést.You must be confusing me with someone.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

zvonit: Někdo zvoní.Someone is ringing the bell.

opinion: second opinionnázor (někoho) druhého pro porovnání

ride: thumb a ridejet stopem, někoho si stopnout

score: Is anybody keeping score?Počítá někdo, kolik to je? při fotbale ap.

somebody: somebody else'scizí, někoho jiného

anybody: Is there anybody here?Je tady někdo?

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.

had: Have you ever been had?Už tě někdy někdo napálil?

intrusion: I hate these intrusions.Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.

pen-friend: have a pen-frienddopisovat si s někým

see: Are you seeing someone?Ty někoho máš?, Ty s někým chodíš?

someone: I need someone to help me.Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.

unasked: They did it unasked.Udělali to, aniž by je někdo žádal.