Hlavní obsah

either [ˈaɪðə or ˈiːðə]

Spojka

  1. either ... or buď ... (a)nebo v kladné větěEither she goes or I go.Buď půjde ona, nebo já.
  2. either ... or ani ... ani v záporné větěHe was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

Zájmeno

  1. kterýkoli, kdokoliv, někdo ze dvouIf either were killed ...Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...Do either of you smoke?Kouří některý z vás?
  2. žádný, ani jeden (ani druhý) ze dvou - v záporuI don't want either.Nechci ani jeden.He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

Příslovce

  1. také ne v záporné větě, ani se záporemShe didn't speak to him either.Ona s ním také nemluvila.
  2. ani, také, navíc dodatek k záporné větěI can't manage it and I don't want either.Nezvládnu to a navíc ani nechci.

Vyskytuje se v

or: either ... orbuď ... anebo

way: either waytak či tak/onak