Hlavní obsah

jiný

Přídavné jméno

  1. (odlišný) než co different from sth(ne tento) else(rozličný) diverse(cizí) strangeJe jiný než ...He is different from ...někdo jinýsomeone else
  2. (další) other(jeden další) another... a jiníand othersJako jakýkoli jiný pár...Like any other couple...

Vyskytuje se v

jiné: besides other thingsmimo jiné

kromě: among other things, inter aliakromě jiného

mezi: among others, among other thingsmezi jinými

mimo: besides other things, i o osobách among othersmimo jiné

možnost: have no (other) optionnemít jinou možnost

přejít: change the subjectpřejít na jiné téma

přivést: make sb pregnantpřivést koho do jiného stavu

slovo: in other words ...jinými slovy ...

stav: be pregnantbýt v jiném stavu

něco: something elseněco jiného

nechat: He left her for another girl.Nechal ji kvůli jiné dívce.

směr: in a different/the opposite directionjiným/opačným směrem

doba: Times have changed.(Dnes) je jiná doba.

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

else: somebody else'sněčí jiný, cizí ne můj ap.

family: in the family wayv jiném stavu těhotná

gazump: be gazumpedbýt na poslední chvíli přeplacen jiným zájemcem o koupi domu

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

instruct: unless otherwise instructedpokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokyny

mind: take one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se

motley: motley crewnesourodá banda/skupina, každý pes jiná ves

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

somebody: somebody else'scizí, někoho jiného

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

another: She went to another therapist.Šla k jinému terapeutovi.

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

channel: Switch to another channel.Přepni to na jiný program.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

nothing: There's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.

other: Others say ...Jiní říkají ...

shunt: They were shunted to different jobs.Přesunuli je na jiné práce.

with: It is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.

jiný: He is different from ...Je jiný než ...