Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (dvěma) between(ve skupince) among(st)(ve vymezeném prostoru) within, inmezi přáteliamong friendsHádají se mezi sebou.They argue among themselves.mezi jinýmiamong others, among other things
  2. (náležet) to
  3. (přibližné určení) (in) betweenNěco mezi tím.Something in between.

Vyskytuje se v

mezi: among others, among other thingsmezi jinými

dostat se: He didn't make it to the top ten.Nedostal se mezi nejlepších deset.

nimi: She was among them.Byla mezi nimi.

poměr: height to weight ratiopoměr mezi výškou a váhou

poznat: Can you tell the difference between ...?Poznáš rozdíl mezi ...?

rozdíl: What's the difference between ...?Jaký je rozdíl mezi ...?

řadit: I count him among my friends.Řadím ho mezi své přátele.

lidé: socializechodit mezi lidi

potácet se: hover between life and deathpotácet se mezi životem a smrtí

proklouznout: slip through sb's fingersproklouznout komu mezi prsty

promluvit: talk to sb confidentially, potají have a quiet word with sbpromluvit si s kým mezi čtyřma očima

propast: bridge the gap between sthpřeklenout propast mezi čím

přesahovat: go over the limitpřesahovat všechny meze

řádek: read between the linespřen. číst mezi řádky

communal: communal violencenásilí mezi komunitami

confine: within the confines of sthna ploše, uvnitř hranic oblasti ap., přen. v mezích čeho

cut-off: cut-off pointnejzazší mez pro ukončení

divide: divide between rich and poorpropast mezi bohatými a chudými

equal: be among equalsbýt mezi sobě rovnými

mediate: mediate between sb and sbdělat prostředníka mezi kým a kým

place: place betsázka na umístění mezi prvními třemi v dostihu

privacy: in privacyv soukromí, nerušeně, mezi čtyřma očima

roaring: geogr. roaring forties= bouřlivé pásmo oceánu mezi 40. a 50. stupněm zeměpisné šířky

sectarian: sectarian violencesektářské násilí, násilí mezi sektami

sectoral: sectoral differencesrozdíly mezi sektory

square: on the squarev pravém úhlu, přen. čestně, rovně, slang. patřící mezi zednáře

stage: stage divingvrhání se mezi diváky z pódia - při koncertě

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

among: He walked among the others.Šel mezi ostatními.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

fine: She's one of the finest actresses.Patří mezi nejlepší herečky.

intervening: in the intervening time(v době) mezi tím

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

wind: The river winds among the hills.Řeka se vine mezi kopci.

bedpost: between you and me and the bedpost(jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčaty

gatepost: between you, me, and the gatepostjenom mezi námi přísně důvěrně