Hlavní obsah

wind [wɪnd]

Podstatné jméno

  1. vítrWind is blowing.Fouká vítr.down the windpo větruwind noiseaerodynamický hluk ve vozidle
  2. dech k mluvení ap.hud. dechy, dechové nástrojeget one's second windchytit druhý dechlose one's windbýt bez dechu, nemoci popadnout dech
  3. publ., přen.vliv, tendence, trend
  4. plyn(y) v žaludku, střevech ap.wind painszaražené větry bolení břicha

Slovesopt&pp wound

  1. sb vyrazit dech komupravidelné sloveso na rozdíl od windbe windedmít vyražený dech, nemoci popadnout dech
  2. hovor.poklepat dítě po zádech aby si říhlo

Přídavné jméno

  • hud.dechový nástroj, sekce ap.hud. wind quintetdechový kvintet

Vyskytuje se v

wind: (u)pšouknout si, (u)prdnout sibreak wind

wind: sth natáhnout, natočit co hodiny ap.wind (up)

wind up: vytočit, štvát, rozčilovat kohowind sb up

winged: -křídlý-winged

abaft: s větrem v zádechwith the wind abaft

bring up: říhnout si dítě ap.bring up wind

bullet: střelná ránabullet wound

cut: řezná ránacut wound

easterly: východní vítreasterly wind

exit: průstřel, výstřel otvor, kudy střela opustí tělo ap.exit wound

following: mít vítr v zádechhave the following wind

four: čtyři světové stranythe four winds

gauge: anemometr, větroměrwind gauge

gramophone: gramofon na klikuwind-up gramophone

gunshot: střelná rána zraněnígunshot wound

lacerated: tržná ránalacerated wound

magpie: straka modráazure-winged magpie

open: otevřené zraněnímed. open wound

petition: žádost o nařízení likvidace firmywinding up petition

raw: otevřená ránaraw wound

ugly: ošklivé zraněníugly wound

west: západní vítrwest wind

wind tunnel: testy v aerodynamickém tuneluwind tunnel tests

wound: způsobit zraněníinflict a wound

become: Vítr zesílil.The wind became stronger.

blow: Vítr kouř odvál.The wind blew the smoke away.

this: Rána byla asi takhle velká.The wound was about this big.

treat: Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.He was treated for a head wound.

bodný: bodná ránastab wound

dechový: dechové nástrojewind instruments

napospas: nechat/dát koho napospas komu/čemuleave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the wind

nárazový: nárazový vítrgusty wind

řezný: řezná ránacut (wound), incised wound, hluboká i sečná gash, slash

sečný: med. sečná ránaslash (wound), gash

slaměnka: slaměnka křídlatáwinged everlasting

střelný: střelná ránagunshot wound

točitý: točité schodištěspiral/winding staircase, caracol(e)

tržný: tržná ránalaceration, lacerated wound

tunel: aerodynamický tunelwind tunnel

větrný: větrná elektrárnawind power plant

vítr: nárazový vítrgusty wind

vyrazit: vyrazit dech komuwind sb, přen. ohromit take sb's breath away, hl. v trpném rodě flabbergast, hovor. silně otřást knock sb (for six)

foukat: Venku pěkně fouká.There's a strong wind outside., It's pretty windy.

mrazivý: mrazivý vítrchilling wind

odvát: Vítr odvál kouř.The wind blew the smoke away.

okénko: stáhnout/vytáhnout okénko v autěwind down/up the window

příznivý: příznivý vítrfavourable wind

rána: bodná ránastab wound

severní: severní vítrnorth(erly) wind

sfouknout: Vítr mu sfoukl klobouk.The wind blew off his hat.

síla: síla větrustrength of the wind, wind force

západní: západní vítrwest(erly) wind

zesílit: Vítr ještě zesílil.The wind became even stronger.

dech: vyrazit dech komuudivit take sb's breath away, ránou wind sb

holičky: nechat koho na holičkáchleave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind

kořínek: přen. mít zdravý kořínekenjoy robust health, be sound in wind and limb

nechat: nechat ve štychu koholet sb down, leave sb in the lurch, i přes závazky throw over, leave sb high and dry, AmE hovor. leave sb twist in the wind

štych: nechat koho ve štychu na holičkáchleave sb in the lurch, let sb down, AmE leave sb to twist in the wind

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing

zahrávat si: zahrávat si s ohněmbe playing with fire, sail close to the wind

závod: s větrem o závodlike the wind

žluč: hnout komu žlučíanger sb, ruffle sb's feathers, make sb's blood boil, BrE slang. wind sb up

caution: hodit opatrnost za hlavuthrow caution to the wind