Hlavní obsah

equal [ˈiːkwəl]

Podstatné jméno

  • kdo má stejné schopnosti, postavení, práva, věk ap.rovný, srovnatelný protějšektreat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovnýmbe among one's equalsbýt mezi sobě rovnými

Vyskytuje se v

opportunity: rovné šance získat práci ap.equal opportunities

schopný: být schopný čehobe capable of doing sth/able to do sth/equal to sth

být: 3 a 2 je 53 and 2 are/is/makes/equals 5

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

rovný: Všichni lidé jsou si rovni.All men are equal.

equal: to sth stačit na co schopnostmi, obstát v čem/v porovnání s čím, být schopný zvládnout cobe equal