Hlavní obsah

equalizer [ˈiːkwəˌlaɪzə]

Vyskytuje se v

vyrovnávací: BrE equalizer, AmE game-tying goalsport. vyrovnávací gól