Hlavní obsah

nothing [ˈnʌθɪŋ]

Zájmeno

  • nic, nula v určování skóreThere's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.It's nothing special.Není to nic extra/zvláštního.There is nothing like ...Není nad ...

Vyskytuje se v

else: když (už) nic jiného, při nejmenším, alespoňif nothing else

like: Není nad ...There is nothing like ...

much: nic moc, nic důležitéhonothing much

nothing: nic, hračka, snadná věca nothing

particular: nic konkrétníhonothing in particular

say: nemluvě, a to nemluvím o čemto say nothing of sth

short: naprostý, úplný co, zcela jakýnothing short of sth

speak: nic co by stálo za řečnothing to speak of

stop: nezastavit se před ničím nemít zábranystop at nothing

come to: přijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.come to nothing

compare: komu/čemu se nic nevyrovnánothing compares to sb/sth

hide: nemít co skrývathave nothing to hide

intervene: pokud (mi) do toho nic nepřijdeif nothing intervenes

little: prakticky nic, sotva colittle or nothing

loath: ochotnýnothing loath

sort: nic takovéhonothing of the sort

special: nic extranothing special

stick: nebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokolistick at nothing

ado: mnoho povyku pro nicmuch ado about nothing

declare: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

fear: Není se čeho bát.There is nothing to fear.

laugh: To není nic k smíchu.It's nothing to laugh at.

return: Nemám, co bych ti za to dal.I have nothing to give you in return.

whatsoever: Neudělal vůbec nic.He did nothing whatsoever.

to: Nic na tom není., To je jednoduché.There's nothing to it.

nic: vůbec nicnothing at all

skrývat: nemít co skrývathave nothing to hide

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

společný: nemít nic společného s čím nesouviset ap.have nothing to do with sth

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

všechen, všechna, všechno: být schopný všehobe capable of anything, stop at nothing

zač: Není zač. po poděkováníNo problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.

zaleknout se: nezaleknout se ničehostop at nothing

zázrak: žádný zázraknothing special, hovor. no big deal

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

být: není nad co nic není lepšíthere is nothing like sth

co: Nemám, co říct.I have nothing to say.

dařit se: Nic se mi nedaří. životě ap.Nothing goes right for me., Nothing works out for me.

mít: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

na: Nic na tom není.There is nothing to it.

němu: Nic proti němu nemám.I have nothing against him.

nula: Vyhráli tři nula.They won three nil., AmE They won three nothing.

ono: a ono nicbut nothing happened

podobný: nic podobnéhonothing like that

proclení: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

předstírat: Nic nepředstíral.He pretended nothing.

přihodit se: Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...If nothing intervenes ...

rovnat se: Nic se mu nemůže rovnat.Nothing compares to him.

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

týkat se: To se tě netýká.It has nothing to do with you., It does not concern you.

vycházet: Nic mi nevychází. jak bych chtělNothing is going right for me.

vyrovnat se: Nic se nevyrovná komu/čemu.Nothing compares to sb/sth.

vytáhnout se: iron. To ses moc nevytáhl.It's nothing special.

z, ze: Nic z toho nebude.Nothing will come of it.

zbýt: Skoro nic nezbylo.There is almost nothing left.

zmoct: Nezmůžeš vůbec nic.There's absolutely nothing you can do.

ztracený: Nic není ztraceno.Nothing is lost.

kočka: To je pro kočku. k ničemuThat's good for nothing., AmE That's (strictly) for the birds.

kůže: být kost a kůžebe nothing but skin and bones

nad, nade: není nad ...there is nothing like ...

naprázdno: vyjít naprázdnovniveč come to nothing/up dry, nemít výsledek prove fruitless, nic nezískat leave/go empty handed

práce: nemít co na prácihave nothing to do, nudit se ap. be at a loose end, AmE be at loose ends

risk: Risk je zisk.Nothing ventured, nothing gained.

schopný: být schopný všehobe capable of anything, nezastavit se před ničím stop at nothing

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about

věda: Není to žádná věda.It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.

choose: těžko vybírat, je to jedno jak druhé, o dvou lidech jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetnothing to choose between